Sari la conținut

Coș

Coșul tău este gol

Regulament Concurs Instagram “GIVEAWAY Under21&Viggo” (25-27 martie 2021)

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “GIVEAWAY Under21&Viggo” (25-27 martie 2021)

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul GIVEAWAY Under21&Viggo („Concursul”) este organizat de VIGGO RETAIL SRL, cu sediul in Bd Lascar Catargiu nr 2 sector 1, Bucuresti, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12248/2015 , CUI: 35097861 (denumită in continuare „Organizator”).

 1.2. Concursul se deruleaza conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulament”), acestea fiind obligatorii pentru toti Participanţii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, astfel de modificări vor fi puse la dispoziţia participantilor pe pagina online: https://viggo-tailoring.com/en/pages/regulament-concurs-instagram-giveaway-under21-viggo-25-27-martie-2021

 SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1. Concursul “GIVEAWAY Under21&Viggo” se va desfasura in perioada 25 -27 martie 2021 începând cu ora 16:00 25 Martie, pana la ora 18:00 27 Martie, exclusiv online, pe pagina Concursului, conform Sectiunii 5 din prezentul Regulament.

2.2. Inainte de inceperea Concursului si dupa incetarea acestuia, indeplinirea conditiilor menţionate in Regulament nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.

 SECTIUNEA 3. LEGAL

3.1. Concursul se desfasoara respectand prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

3.2. Concursul se deruleaza in conformitate cu prezentul Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul”).

3.3 Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti participantii, care se obliga sa il respecte.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul precum si de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului oricand pe durata desfasurarii acestuia; Orice modificare va fi adusa la cunostinta participantilor prin intermediul paginii online: https://viggo-tailoring.com/en/pages/regulament-concurs-instagram-giveaway-under21-viggo-25-27-martie-2021

 SECTIUNEA 4. PARTICIPAREA LA CONCURS 

4.1 La Concurs poate participa orice persoana fizică, rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 25 martie 2021, si care accepta termenii si condiţiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participant”/„Participanţi”).

4.2 Nu pot participa la Concurs angajaţii Organizatorului şi ai celorlalte societati implicate în organizarea şi derularea Concursului si membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora si sotii/sotiile lor;

 SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

5.1. Concursul “GIVEAWAY Under21&Viggo” se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina oficiala de Instagram @viggotailoring. Participantii se pot inscrie adaugand un comentariu la postarea care anunta concursul.

5.2. Pentru a putea sa se inscrie la Concurs, participantii trebuie sa acceseze reteaua de socializare, sa isi creeze un cont personal sau sa detina unul si sa adauge un comentariu ca raspuns la postarea Viggo Tailoring din cadrul paginii Instagram.

5.3. Un participant poate adauga unul sau mai multe comentarii la postare. Un singur participant va fi desemnat castigator si poate castiga un premiu constand in: o pereche de pantofi sport marca Viggo, din seria Echipa Nationale Under 21 si un tricou al Echipei Nationale de Fotbal Under 21. Se va invalida orice inregistrare in Concurs a persoanelor care participa de pe conturi false, ale altor persoane sau care apartin unor companii/branduri/organizatii de orice fel.

5.4. Organizatorul nu va accepta inscrieri care nu sunt in concordanta cu instructiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temei de participare precum si/sau inscrierile pe care, din motive rezonabile in opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de inteles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustiva.

5.6. Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru inscrierile care nu ajung in baza de date a concursului din motive independente de vointa Organizatorului, fara a se limita la orice eroare umana sau cauzata de reteaua incarcata a participantului.

 SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. La sfarsitul Concursului, in data de 28 martie 2021, castigatorul unic va fi desemnat în baza criteriilor enumerate:

  1. Enuntarea rezultatului corect al meciului Romania-Ungaria Under 21 din data de 27 Martie
  2. Scrierea acestuia intr-un comentariu la postarea Instagram a concursului
  3. Etichetarea a cinci conturi Instagram diferite

6.2. Toti participantii care au intrunit conditiile de participare vor intra automat in concurs.

6.3. Premiul acordat este unic. Va exista un singur castigator, desemnat in urma indeplinirii conditiilor cumulative de la pct. 6.1

6.4. Intrarea in concurs este permisa pana la data de 27 Martie ora 18,00

6.5. Organizatorul va acorda castigatorului unic premiul constand in o pereche de pantofi sport marca Viggo, din seria Echipa Nationale Under 21 si un tricou al Echipei Nationale de Fotbal Under 21.

6.6. In situatia in care marimea castigatorului – pantofi / tricou, nu (mai) este disponibila in momentul finalizarii concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi castigatorului un alt produs de tip similar ( un alt model de pantof sport / un alt model tricou )

6.7. In situatia putin probabila in care nu va exista nici o inscriere valida in Concurs, premiul nealocat va ramane la dispozitia Organizatorului.

6.6. Concursul are un singur castigator si un singur premiu.

In cazul in care exista mai multe persoane care indeplinesc cumulativ cele trei conditii pentru castigarea premiului, desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti prin intermediul platformei Random.org

6.7. In cazul in care Organizatorul constata ca, castigatorul nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului castigator, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

6.8. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului care a fost declarat initial castigator dar care nu a fost validat conform celor de mai sus.

6.9. Premiul oferit in cadrul Concursului nu poate fi convertit in bani.

 SECTIUNEA 7. PREMIUL OFERIT IN CADRUL CONCURSULUI

7.1. In cadrul acestui concurs se va acorda un premiu unic constand in o pereche de pantofi sport marca Viggo, din seria Echipa Nationale Under 21 si un tricou al Echipei Nationale de Fotbal Under 21

7.2. Valoarea totala a premiului este de 999 TVA inclus.

7.3. Premiul va fi oferit castigatorului dupa validarea acestuia drept castigator, dupa verificarea tuturor datelor necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata indeplinirea de catre acesta a tuturor conditiilor de concurs stipulate in prezentul Regulament.

7.4. Pana cel tarziu in data de 30 martie 2021, ora 24:00, Participantul validat ca fiind castigator poate solicita premiul, in cazul in care acesta nu le-a fost transmis conform prezentului Regulament si pot fi formulate orice reclamatii; orice solicitare sau reclamatie primita dupa expirarea termenului de mentionat anterior nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

 SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

8.1. In data de 28 martie 2021 castigatorul va fi anuntat pe pagina oficiala de Instagram @viggotailoring.

8.2. Dupa afisarea castigatorului pe pagina oficiala Instagram, castigatorul va fi contactat de Organizator si va trebui sa furnizeze Organizatorului printr-un mesaj privat, datele de identificare necesare, respectiv: nume, prenume, numar de telefon. Daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, respectivul premiu se va invalida si va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.3. Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa.

8.4. Castigatorul va incheia cu Organizatorul un proces verbal in care vor fi indicate numele si datele de identificare ale castigatorului si de asemenea va semna confirmarea luarii la cunostinta a informarii conform art.13 al GDPR (Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale) 

8.5. Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

 SECTIUNEA 09. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

09.1. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

09.1.1. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest Concurs implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

09.1.2. Date personale prelucrate: datele personale ale castigatorului (nume, prenume, adresa de domiciliu/reşedinţa, cod numeric personal, numar si serie carte identitate, semnatura) in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale – Regulament (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016.

09.1.3. Scopul prelucrarii datelor personale: atribuirea premiului constand in o pereche de pantofi sport marca Viggo, din seria Echipa Nationale Under 21 si un tricou al Echipei Nationale de Fotbal Under 21.

09.1.4. Temeiul juridic al prelucrarii: indeplinirea obligatiei legale a Operatorului de a declara numele castigatorilor si a datelor lor de identificare catre Autoritatile Fiscale si obligația legala a Operatorului de a pastra in contabilitatea sa procesele verbale de castigare a Premiilor  constand in o pereche de pantofi sport marca Viggo, din seria Echipa Nationale Under 21 si un tricou al Echipei Nationale de Fotbal Under 21 (art.110 din Legea 227/2015 and art. 25 din Legea 82/1991).

09.1.5.Destinatarii datelor personale: VIGGO RETAIL SRL, cu sediul in Bd Lascar Catargiu nr 2 sector 1, Bucuresti, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12248/2015 , CUI: 35097861, autoritatile statului in cazul in care Operatorul are obligatia legala de a le prezenta.

09.1.6. Transferul datelor personale catre o tara terta sau organizatie internationala: Datele personale nu sunt transferate catre o tara terta sau organizatie internationala.